Subscribe to our newsletter

SELECTED

WORKS

Cléo Totti

Het werk is hybride en multidisciplinair. Cléo Totti werkt vanuit de gevoeligheid voor een materiaal. Het begrip veranderlijkheid en hybridisch organisme dat haar werkstukken zouden kunnen beïnvloeden, ontleent ze aan de Amerikaanse filosofe Donna Haraway (Cyborg-manifest) en ze tracht die opvatting in haar werk te integreren. De voorstelling van het lichaam is een steeds terugkerende gelegenheid om haar uit te drukken. Ze komt op voor de veranderlijkheid van de kunst‑ en mensensoorten. Er zit in het werk iets van een sociale stellingname. Vrouw of man zijn betekent niet hetzelfde. Het zijn toestanden waaruit de door de samenleving bepaalde codes voortvloeien. In haar werk heeft ze belangstelling voor het herdefiniëren van de normen. Opnieuw codificeren, dat is uiterst moeilijk!

The work of Cléo Totti creates a hybrid universe, a liminal space where the boundaries between organic and synthetic entities, human and non-human bodies liquefy. This ‘fluidity’ permeates every level of Totti’s working process from the use of materials and techniques to the underlying concepts. And those different levels are inextricably entwined.

Available works — click here