Subscribe to our newsletter

SELECTED

WORKS

Frank Depoorter

Frank Depoorter translates landscape experiences, often gained during walking tours, into art. The artwork is created in the studio. So there is a distance, in time and space, between outside and inside, between experience and art. What happens there, in that interval and space? How does this color the creation? And what happens next when the created work moves from the privacy of the studio to the exhibition? Is there any possible correspondence between the artist's original landscape experience and what the artwork ultimately evokes in the visitor?

Frank Depoorter vertaalt landschappelijke ervaringen, vaak opgedaan tijdens wandeltochten, in kunst. Het kunstwerk komt tot stand in het atelier. Er is dus een afstand, in tijd en ruimte, tussen buiten en binnen, tussen de ervaring en de kunst. Wat gebeurt daar, in die tussentijd en -ruimte? Hoe kleurt dit de creatie? En wat gebeurt er, vervolgens, wanneer het gecreëerde werk van de beslotenheid van het atelier naar de tentoonstelling verhuist? Bestaat er enige mogelijke overeenkomst tussen de oorspronkelijke landschapservaring van de kunstenaar en wat het kunstwerk uiteindelijk bij de bezoeker oproept?

Available works — click here