Subscribe to our newsletter

SELECTED

WORKS

Greet Billet

In her work, Greet Billet investigates the relationship between analog and digital color reproduction. She analyzes the relationship between the objective and quantifiable digital reality of monochromes and their subjective perception and appreciation. This search results in a critical reflection on the structural impossibility of objectifying sensory perception processes. More fundamentally, however, this impossibility is situated in the field of communication itself: the subjective experience is essentially non-communicable and the only objective reality is that of the pure aesthetic and non-communicable experience.

In haar werk onderzoekt Greet Billet de verhouding tussen analoge en digitale kleurweergave. Zo analyseert ze het verband tussen de objectieve en kwantificeerbare digitale realiteit van monochromen en de subjectieve perceptie en waardering ervan. Deze zoektocht resulteert in een kritische reflectie over de structurele onmogelijkheid om zintuiglijke perceptieprocessen te objectiveren. Meer fundamenteel situeert deze onmogelijkheid zich echter op het vlak van de communicatie zelf: de subjectieve beleving is essentieel niet-mededeelbaar en de enige objectieve realiteit is die van de zuivere esthetische en niet-communiceerbare ervaring. 

Available works — click here