Subscribe to our newsletter

SELECTED

WORKS

Jo De Smedt

The method and material of Jo De Smedt's work is the interpretation of being free in all aspects. The ironic and anarchist view of society's trends and banality are some of the ingredients he uses to undermine the system. His compositions and actions with both graphite and saltpetre are razor-sharp and absurd. They indicate the authenticity of the artist and translator of the surreal society. The blackness occasionally becomes crappy, but usually leads to the essence. Getting rid of the embellishment exposes the core. The traces and scratches are the indicators of the depth of the works. A fusion of noise and chaos aka grindcore poetry. — Pictogram and typography.

De methodiek en materie in het werk van Jo De Smedt is de vertolking van het vrij zijn in alle aspecten. De ironische en anarchistische blik op de trends en banaliteit van de maatschappij zijn een paar van de ingrediënten die hij hanteert om het systeem te ondergraven. Zijn composities en handelingen zowel met grafiet als met salpeter zijn vlijmscherp en absurd. Ze duiden de authenticiteit van de kunstenaar en vertaler van de surrealistische samenleving. De zwartgalligheid wordt af en toe kolder maar leiden doorgaans tot de essentie. Het ontdoen van de optooiing legt de kern bloot. De harde schriftuur en diepe krassen zijn de indicatoren van de diepzinnigheid van de werken. Een fusie van noise en chaos aka grindcore poetry. — Pictogram en typografie.

Available works — click here