Subscribe to our newsletter

SELECTED

WORKS

Nienke Fransen

Nienke Fransen is a sculptor and audiovisual artist combining the traditional with contemporary techniques. Through working (mostly) with wood and video she tries to figure out human relations: she wonders if people behave a certain way because of themselves, or because they are influenced by others, and which way these influences go, and where they start, and where they end. 

Nienke Fransen is beeldhouwer en audiovisueel kunstenaar die traditionele en hedendaagse technieken combineert. Door (veelal) met hout en video te werken probeert ze menselijke relaties te achterhalen: ze vraagt ​​zich af of mensen zich op een bepaalde manier gedragen vanwege zichzelf, of omdat ze beïnvloed worden door anderen, op welke manier deze invloeden werken, waar ze beginnen en waar ze eindigen.

Available works — click here