Subscribe to our newsletter

SELECTED

WORKS

Steven Baelen

Collaborating artist — Drawing occupies a central place in Steven Baelen's work. The small, but no less intense shifts that accompany living and working in a house or studio are a constant reason for him to use a drawing again and again. His drawings are often described as 'over-determined', they become 'skin', as it were, and it is where he starts to focus when he makes a 'shift' to a wall drawing, a digital work or a painting

Collaborating artist — In het werk van Steven Baelen neemt het tekenen een centrale plaats in. De kleine, maar daarom niet minder intense verschuivingen die gepaard gaan met het wonen en werken in een huis of een atelier zijn voor hem een continue aanleiding om telkens opnieuw een tekening aan te zetten. Veelal worden zijn tekeningen beschreven als 'over-gedetermineerd', ze worden als het ware ‘huid’ en het is daar waar hij zich op gaat concentreren wanneer hij een ‘verschuiving’ maakt naar een muurtekening, een digitaal werk of een schilderij.

Available works — click here